Rapoarte si Monitorizare

Integrare rezultate si experienta – Asigurarea sustenabilitatii CENTRULUI IMM-BUSINESS HUB-ului pentru antreprenori. Pe baza experientei anterioare a partenerilor cat si prin experienta acumulata pe durata implementarii dar si a feedback-ului primit în cadrul proiectului, partenerii vor adapta modelul de business si serviciile oferite astfel încat pe termen mediu si lung CENTRUL IMM-BUSINESS HUB sa se poata finanta prin resurse proprii dar si prin dezvoltarea de proiecte complementare prin POR si POC 2014-2020, conform strategiei de dezvoltare a partenerului institutional. CENTRUL IMM-BUSINESS HUB se va dezvoltata cu un staff permanent si consultantii vor fi angrenati pe baza de cerere. CENTRUL IMM-BUSINESS HUB se va finanta prin monetizarea serviciilor pe care le pun la dispozitia firmelor sprijinite: închirierea echipamentelor logistice, închirierea de spatii pentru evenimente, organizarea de evenimente si încasarea taxei de participare, consultanta oferita de stuff CENTRULUI IMM-BUSINESS HUB-ului etc. De asemenea, CENTRUL IMM-BUSINESS HUB va derula în continuare campanii de promovare a antreprenoriatului în Regiunile CENTRU, N-E, N-V, S-E.
DOCUMENT DE SUSTINERE/ANALIZA – Toolkit-ul de bune practici antreprenoriale si implementare planuri de afaceri, este instrumentul/documentul de sustinere si analiza a mediului antreprenorial din Regiunile CENTRU, N-E, N-V, S-E si va cuprinde, pe de o parte, exemple de bune practici/afaceri de succes din domenii nonagricole implementate in zonele urbane din tara, cu accent pe Regiunile CENTRU, N-E, N-V, S-E si/sau din tarile UE, iar pe de alta parte, va cuprinde modalitati de dezvoltare sustenabila a afacerilor in domenii precum: implementarea planului de management, resurse umane, conditii tehnice, planul operational. Toolkitul va fi utilizat atat de beneficiarii ajutorului de minimis in etapa de implementare a planurilor de afaceri din cadrul proiectului, cat si de alte persoane interesate si care doresc sa infiinteze noi intreprinderi in cadrul CENTRULUI IMM in perioada de sustenabilitate, fiind actualizat.
– Barometrul de afaceri elaborat in cadrul proiectului va permite unui numar reprezentativ de întreprinderi din Regiunile CENTRU, N-E, N-V, S-E sa -si expuna impresiile fata de performanþele economice si de climatul de afaceri din tara. Acesta este un instrument traditional utilizat în tarile din occident care si-a demonstrat eficacitatea. Barometrul de afaceri va permite in acelasi timp atat antreprenorilor precum si autoritatilor sa cunoasca tendintele principalilor indicatori ale activitatii antreprenoriale dar si a moralului mediului de afaceri. In primul rand barometrul va cuprinde informatii despre cele 76 de firme nou infiintate in cadrul proiectului, precum si alte societati care doresc sa faca parte din aceasta analiza realizata la nivel regional si national. Barometrul se va actualiza in fiecare trimestru, atat pe perioada de implementare a proiectului cat si in perioada de sustenabilitate.
– 1 metodologie de dezvoltare de micro sisteme de sustinere a IMM: Obiectivul general al metodologiei consta în relansarea economica si sustinerea dezvoltarii IMM-urilor, ca si instrument de lucru privind imbunatatirea accesului IMM la finantare; Încurajarea spiritului inovator al IMM-urilor si cresterea competitivitatii acestora; Accesibilitate la educatie antreprenoriala; Îmbunatatirea participarii IMM-urilor pe Piata Interna si pe terte piete; Furnizeaza informatii cu privire la toate acordurile institutionale relevante cu parti terte pentru implementarea proiectului si exploatarea cu succes a facilitatilor care au fost planificate si, eventual, încheiate; Ofera detalii cu privire la modul în care va fi gestionata infrastructura dupa încheierea proiectului (si anume, numele operatorului; metode de selectie – administrare publica sau concesiune; tip de contract etc.).
– o Strategie unitara privind directivele unui antreprenor de success, prin care se va prezenta impactul tendintelor de consum si bune practici in domeniul antreprenorial in Regiunile CENTRU, N-E, N-V, S-E. Strategia va studia 3 teme de actualitate:
1. Analiza mediului andreprenorial – o cercetare in cadrul careia se vor aplica chestionare privind tendintele de consum din Regiunile CENTRU, N-E, N-V, S-E aplicate in mediul on-line (1500 chestionare). Se vor analiza principalele piete de servicii si produse rezultate din Planurile de afaceri elaborate de persoanele din grupul tinta. Se va studia în acest sens nevoia de consum din piata în Regiunile CENTRU, N-E, N-V, S-E, nevoie care reprezinta un obiectiv important în investigatiile de marketing. Consumul reprezinta utilizarea finala a bunurilor si serviciilor pentru satisfacerea nevoilor materiale si spirituale.
2. Se vor realiza 12 focus-grupuri la care vor participa minim 10 antreprenori/focus grup in vederea realizarii unei analize SWOT a mediului de afaceri – din surse proprii ale solictantului.
3. Modele de bune practici ale noilor antreprenori finantati prin proiect: se va elabora un instrument – ghid