Parteneri

  1. Solicitantul (SC UNIC SPORTS SRL) a luat fiinţă în august 2011 şi desfăşoară activităţi în domeniul formării profesionale. Pe lângă programele de formare profesionala autorizate, SC UNIC SPORTS SRL, desfăşoară activităţi de formare profesională personalizate pentru organizaţii economice, instituţii publice, persoane fizice, la cerere. In prezent SC UNIC SPORTS SRL organizeaza 21 de cursuri avizate de catre ANC, oferind la finalizarea acestora certificate de calificare profesionala avizate. SC Unic Sports SRL are experienta relevanta pentru activitatile prevazute in cadrul proiectului. Astfel, in perioada 2011 – prezent, a instruit, examinat si certificat peste 4500de persoane, obtinand astfel experienta in munca cu adultii, dar si interactionand cu grupuri tinta similare, sustinand peste 35 de grupe de curs competente antreprenoriale. Unic Sports are experienta in implementarea de proiecte finantate prin POSDRU, fiind responsabil cu dezvoltarea si implementarea programelor de calificare/initiere/specializare/perfectionare in proiecte pe axele 5, 2, 3 si 6. Solicitantul este Centru acreditat ECDL. Compania se va implica in toate activitatiile proiectului, va asigura managementul de proiect, selectia grupului tinta, promovarea, se va asigura de atingerea rezultatelor asumate si a indicatorilor, asigurarea resurselor umane si materiale pt buna implementare a proiectului, asigurarea sustenabilitatii si implicarea activa in dezvoltarea sectoarele economice competitive.

Membrul 1- Activitatile desfasurate de Asociatia Patronatul Judetean al Femeilor de Afaceri din IMM Suceava il constituie sprijinirea femeilor, tinerilor de afaceri, a tinerelor intreprinzatoare, persoanelor defavorizate, pentru dezvoltarea abilitatilor si competente profesionale, antreprenoriale, de conducere, a activitatii unei firme, acordarea de asistenta si consiliere necesare proceselor de formare si dezvoltare a unei societati comerciale ,cat si formarea si perfectionarea profesioanala. O mare parte a activitati desfasurate se bazeaza pe derularea de programe transfrontaliere si europene cat si alte programe/proiecte cu fonduri nerambursabile, ce sprijina femeile, antreprenori si viitorii antreprenori, tinerii intreprinzatori, persoane defavorizate. Asociatia Patronatul Judetean al Femeilor de Afaceri din IMM Suceava desfasoara activitati integrate privind: consiliere, orientare, motivare, informare, mediere, plasare, formare antreprenoriala, imbunatatirea competentelor si calificarilor, actiuni de sprijin pentru ocupare a persoanelor din categorii vulnerabile, cresterea sanselor de ocupare profesionala, cresterea competentelor de a-si dezvolta afaceri proprii, scaderea perioadei de inactivitate, integrarea si reintegrarea pe piata muncii, cresterea încrederii în capacitatile proprii de a-si gasi un loc de munca, de a avansa în cariera, de a reusi sa împace viata profesionala cu cea de familie, de a începe o afacere proprie.

Membrul 2 (Patronatul National al Femeilor de Afaceri din Intreprinderi Mici si Mijlocii (PNFAIMM)) este o stuctura patronala infiintata in temeiul Legii nr. 356/2001 a patronatelor, membra a Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania. Misiunea Patronatului este accea de a promova drepturile femeilor, facilitarea accesului femeilor de afaceri la proiecte de formare continua, calificare, formare profesionala continua si formare avansata si promovarea egalitatii de sanse. PNFAIMM a avut calitatea de partener in urmatoarele proiecte: Proiectul ”Romanian Network of Mentors for Women Entrepreneurs”/ ”Reteaua Naþionala a Mentorilor Antreprenoriatului Feminin” – MENTORnet finantat în cadrul Programului Comisiei Europene ”European Network of Mentors for Women Entrepreneurs”, roiectul “IMM-ul-Cheia succesului pentru tine si pentru România”, Proiectul „Cresterea performantelor angajatilor si managerilor prin activitati de imbunatatire a adaptabilitatii si flexibilitatii”, Proiectul Reteaua Nationala a Ambasadorilor Antreprenoriatului Feminin – RoNet FEA.

Membrul 3 (Asociatia Patronilor si Meseriasilor Cluj) – In cei 27 de ani de functionare, ne-am consolidat ca principala organizatie patronala din Regiunea Nord-Vest. Misiunea noastra este sprijinirea înfiintarii si dezvoltarea întreprinderilor cu capital privat si a întreprinzatorilor independenti prin educatie si consiliere antreprenoriala / manageriala, formare profesionala, precum si prin reprezentarea acestora in relatie cu autoritatile.
Operam un centru de formare profesionala, pe o infrastructura dedicata de peste 1000 mp de sali de curs si birouri. Ca furnizor autorizat de ANC de servicii pentru educatia adultilor, avem acreditate pâna la aceasta data 18 cursuri de formare initiala, specializare si/sau perfectionar profesionala/manageriala/antreprenoriala. In ultimii ani, am pregatit peste 20.000 de absolventi. In 2015 ne-am alaturat retelei Hewlett Pac